Kategori: Okategoriserade

Olika inriktningar för ingenjörer

Det finns över 20 olika inriktningar för den som funderar på att plugga till ingenjör på högskola eller universitet. I följande inlägg kommer du kunna läsa om några av de mest vanliga inriktningarna och vad …

Har det alltid funnits civilingenjörer?

Vad kom först jägaren eller ingenjören? Förmodligen jägaren, men den som insåg vilka jaktmarker som var mest lönsamma och som sedan ledde stammen dit, kan vara synonymt med en ingenjör. En civilingenjör kan vara verksam …

Försvarsmaktsingenjör

Man kan anställas som försvarsmaktsingenjör om man erhållit en examen som ingenjör från en av alla högskolorna som finns i landet. Försvarsmakten använde tidigare specifika titlar för att beskriva ingenjörerna inom armén. Det fanns då …

Designingenjör

En designingenjör är en kreativ produktutvecklare. I sin arbetsroll utvecklar och formger denne produkter och system utifrån en produkts tekniska funktion, användbarhet och de upplevelser som produkten förmedlar. Man kan säga att de som innehar …