Vad gör en ingenjör?

En ingenjör är en person som innehar någon typ av teknisk utbildning och teknologiskt kunnande. Som ingenjör arbetar man mest med produktion, utveckling och konstruktion, men området är väldigt brett.

Prognosen för arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för ingenjörer är ganska bra. Det behövs alltid folk med dokumenterad kompetens och utbildning på företagen och även nyutexaminerade ingenjörer får arbete. En del av dessa jobb tillsätts via bemanningsbolag som till exempel Bravura. Ett bemanningsbolag är ett smidigt sätt för både arbetsgivare och arbetssökande att matchas ihop.

Arbetsförmedlingen förutspår att under en femårsperiod kommer det att från 2019 behöva tillsättas 3000 jobb inom naturvetenskapligt och tekniskt område. Det innefattar många ingenjörer och civilingenjörer.

Att arbeta som ingenjör

På många byggen och produktionsföretag arbetar ingenjörer som olika typer av chefer, exempelvis driftchef eller avdelningschef. Det finns ett äldre begrepp, överingenjör, men detta håller på att fasas ut helt i Sverige och har blivit ersatt mer och mer med just olika chefsjobb.

Ingenjören kan arbeta för andra eller för sig själv genom att vara konsult och besöka olika företag för att dela med sig av sin kunskap.

Om ingenjörsjobbet ska vara trivsamt krävs det att den som vill bli ingenjör kan arbeta i grupp, ha utvecklade sociala färdigheter och kan både kommunicera och samarbeta med andra, trivs med att arbeta i projektform och kunna lägga mycket krut på ett projekt kanske för en kort tid för att på två dagar ladda om och lägga lika mycket krut på ett annat projekt. Givetvis varierar längden på ett projekt, det kan handla om att bygga en bro eller planera ett parkeringshus, eller till och med förbättra miljön på olika sätt som i att utveckla bättre solceller, effektivisera reningsverk eller dammbyggen. För den som vill ta klivet in i framtiden finns hela rymdforskningsvärlden med utveckling och produktion av satelliter och mycket mera.

Ingenjör och civilingenjör

Båda begreppen har de flesta hört talas om men få vet skillnaden mellan dem. Kost sagt kan man säga att det beror på utbildningens längd och djup, ungefär som skillnaden på en undersköterska och en sjuksköterska. Det finns två olika ingenjörsutbildningar att välja mellan.

Högskoleingenjör kräver tre års utbildning och 180 högskolepoäng. Det är en relativt praktisk utbildning som leder ganska snabbt rakt ut i arbetslivet och till projekt som går ut på att utveckla och förbättra det som redan finns idag.

Civilingenjör kräver 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studier på heltid. Det är en lite mer teoretisk utbildning som går ner på djupet inom många fler ämnen än vad högskoleingenjörsutbildningen gör. Det är en djupdykning som ger möjligheten och färdigheten att kunna planera och utveckla den teknik som kommer att finnas i framtiden, inom många olika ämnen. Det finns stora möjligheter till att specialisera sig med spetskompetens inom väldigt smala ämnesområden och en civilingenjör arbetar väldigt ofta som överordnad projektledare.

Vet du inte vad du vill plugga? Kolla upp civilingenjörsutbildningen och bli en av framtidens utvecklare!