Kategori: Okategoriserade

Försvarsmaktsingenjör

Man kan anställas som försvarsmaktsingenjör om man erhållit en examen som ingenjör från en av alla högskolorna som finns i landet. Försvarsmakten använde tidigare specifika titlar för att beskriva ingenjörerna inom armén. Det fanns då …

Designingenjör

En designingenjör är en kreativ produktutvecklare. I sin arbetsroll utvecklar och formger denne produkter och system utifrån en produkts tekniska funktion, användbarhet och de upplevelser som produkten förmedlar. Man kan säga att de som innehar …