Sjöingenjör

Sjöingenjör är en intressant inrikting inom ingenjörsyrket och som sådan jobbar man oftast som fartygsingenjör eller som teknisk chef ombord på ett fartyg. Det finns också arbetstillfällen i branscher som på olika sätt relaterar till sjöfart så som maritima myndigheter, maritima miljöföretag, olika maskintillverkare, samt inom olje- eller varvsindustrin. Det är vanligt att en sjöingenjör först jobbar några år till sjöss för att senare söka sig till tillverkningsindustrin, offshore- eller rederiverksamhet. Verkningsfältet är med andra ord väldigt brett. I Sverige finns det idag två utbildningar, den ena på Chalmers i Göteborg och den andra på Sjöfartshögskolam i Kalmar. Båda lärosätena har ett tre- resp fyraårigt sjöingenjörsprogram, beroende på om man tidigare har varit till sjöss (3 år) eller om man inte har tillräckligt med sjötid (4 år). Att ha en sjöingenjörsutbildning i botten innebär att man kommer att vara eftertraktad på arbetsmarknaden när man väl är klar med sin utbildning.

Nödvändiga kompetenser förutom grundutbildningen

Direkt efter genomgången utbildning kan man söka jobb som andre fartygsingenjör ombord på fartyg av alla storlekar. Efter några år kan man avancera till förste fartygsingenjör och den sista nivån är teknisk chef, då man har det övergripande tekniska ansvaret ombord. Förutom den formella utbildningen krävs i praktiken även en rad andra färdigheter. Eftersom arbetet ofta har internationella förgreningar så är språkkunskaper ett absolut krav, oftast också fler språk än bara engelska. Redan under utbildningstiden måste man också genomgå en speciell läkarundersökning för sjöfolk och få ett godkänt läkarintyg för att ens få påbörja den del av utbildningen som är förlagd till ett fartyg. Vidare är den sociala kompetensen oerhört viktig. på en båt måste man också bo tillsammans med sina kollegor, ofta från många olika länder och kulturer. Man bor i allmänhet väldigt nära inpå varandra, så att kunna konflikthantering är en tillgång. Som sjöingenjör måste man också vara en bra problemlösare, kunna jobba självständigt och ta egna initiativ. Medianlönen ligger på cirka 45 000 kronor per månad med 12 års yrkeserfarenhet.

Hela världen som arbetsplats

Det som tilltalar många med yrkesvalet är den bredd av möjligheter till arbete man har efter sin examen och att man har hela världen som möjlig arbetsplats. Ofta har man också någon tidigare erfarenhet av livet till sjöss, kanske någon i familjen arbetar i branschen och har berättat om det. En del tilltalas också av att arbete och fritid är uppdalet i längre pass än vanligt. Ofta kan man få jobba ombord i flera veckor för att efteråt få vara i land lika länge på en lång sammanhängande lediget, med lön. Det, att få se hela världen på arbetstid samt att praktiskt taget vara garanterad ett jobb efter examen är helt klart saker som lockar. Att man dessutom är fri att bosätta sig var som helst är ju inte heller någon nackdel. Man kanske väljer att under några år ha ett mindre boende utomlands och då passar det utmärkt att ha ett sängskåp, som både är praktiskt och snyggt. här kan du läsa mer om hur de fungerar.