Ingenjörsvetenskap

Ingenjörsvetenskap är namnet på den akademiska och vetenskapliga disciplin som ingenjörer studerar under sin utbildning. Den handlar mer specifikt om hur man kan applicera vetenskap på material, byggnationer, system, processer och maskiner, med ett specifikt syfte som mål. Man kan därför även säga att en yrkesverksam ingenjör ägnar sig åt ingenjörsvetenskap i sitt dagliga arbete.800px-dampfturbine_montage01

Ingenjörsvetenskap delas traditionellt in i olika kategorier. Även om det säkerligen går att urskilja fler i dagens samhälle, är några av de mest etablerade flyg- och rymdteknik (konstruktion av flygplan och rymdraketer), kemiteknik (material och deras kemiska sammansättning), byggteknik (konstruktion av till exempel byggnader, broar och annan infrastruktur), elektroteknik (konstruktion av elektriska system, till exempel transformatorer) och maskinteknik (konstruktion av mekaniska system, till exempel drivlinor och förbränningsmotorer). Några exempel på nya förgreningar inom ingenjörsvetenskapen som börjar uppstå i samband med utvecklingen av den moderna tekniken är datateknik, mekatronik och miljöteknik.

Ingenjörer är med andra ord en förutsättning för den tekniska utvecklingen i samhället, men det är inte alltid man vill behöva ta hjälp av en ingenjör för tekniska frågor. De flesta vill till exempel sannolikt ha teknik i hemmet som de själva klarar av att förstå och laga. Om du håller på att leta efter en ny gräsklippare ska du därför gå in på Byggmax.se, där det finns ett stort utbud av användarvänliga gräsklippare.