Här kan du jobba som ingenjör

 

Du som vill arbeta som ingenjör kan välja mellan många arbetsplatser. Anledningen är att ingenjörsyrket behövs överallt – oavsett om du jobbar i offentlig sektor eller på privata arbetsplatser. Som ingenjör finns det förstås flera aspekter att ta hänsyn till när du väljer rätt arbetsplats. Du ska trivas med såväl arbetstider som chefer – och, kanske allra viktigast, måste du känna att arbetsuppgifterna passar just dig. Som ingenjör kan du därför behöva lite betänketid innan du väljer arbetet för dig, men fördelen är att ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och det gör att du kan få välja efter eget huvud.

 

Den offentliga sektorn är i ständigt behov av ingenjörer. Det betyder att du är anställd av staten som bestämmer hur din African-American businessman and a Caucasian businessman discussing a construction project on the background of building a housearbetstid ska läggas upp. Att arbeta i offentlig sektor kan betyda många saker. Det kan innebära att du är anställd vid ett departement eller en kommun där du arbetar nära maktens korridorer. För ingenjörer är det snarare vanligare att jobba på ett projekt som är statligt finansierat. Det innebär att du applicerar din kompetens på ett särskilt jobb – kanske jobbar du med att designa nya båtar eller så ser du till att infrastrukturen flyter som den ska. Med den mångskiftande naturen som ingenjörsyrket innebär tillsammans med den offentliga sektorns många arbetsområden är det ett vanligt val för ingenjörer.

Även du som vill jobba privat har valmöjligheter i överflöd om du har en bra civilingenjörsexamen i botten. Något som gäller för alla civilingenjörer är att det ofta finns goda möjligheter att själv välja det geografiska läget för jobbet. Eftersom ingenjörer efterfrågas i hela världen kan du söka dig inom såväl som utanför Sveriges gränser. Dessutom behöver din bana inte vara utstakat och förvisad till en och samma plats bara för att du blir anställd av ett specifikt företag. Ett företag som ABB har rötter i Sverige men har kontor och anställda runt om i hela världen. Därför är det ett populärt val för ingenjörer som vill kunna ha stora geografiska valmöjligheter i framtiden. Oavsett om du väljer att arbeta för ett multinationellt företag, en mindre firma eller i den offentliga sektorn bör du ha goda chanser till en bra karriärsprogression och lönekurva.