Vad gör en ingenjör?

 

Ingenjör som yrke är något höljt i dunkel för många människor. Det finns inte en kristallklar bild av vad en ingenjör faktiskt sysslar med under dagarna. Många har någon gång kommit i kontakt med en ingenjör, men det är desto svårare att precist definiera arbetsuppgifterna. Det är inte så konstigt. Det finns nämligen ett stort urval av olika jobb som en ingenjör kan ägna sig åt. Även om du har en civilingenjörsexamen inom ett speciellt område kan du ofta välja att ändra inriktning senare i livet – och det gör ingenjörsyrket till ett perfekt arbete för den som vill ha ett varierat och händelserikt jobb.

En grundläggande aspekt av varje ingenjörs yrke är uträkningar och mätningar. Oavsett om du arbetar med att utforma ritningar till nya byggprojekt eller om du arbetar på ett fartyg i behov av ingenjörskonsten är varje ingenjör behjälplig av några viktiga kompetenser. En ingenjör behöver i regel vara duktig på matematik eftersom du kommer att komma i kontakt med den typen av problemlösning många gånger under din yrkeskarriär. Du behöver också vara duktig på att analysera problem eftersom en ingenjör ofta arbetar under tidspress och ställs inför oväntade utmaningar. Med hjälp av en kreativ och nytänkande approach till problem kan en ingenjör våga tänka i nya banor.

Den som vill bli ingenjör kan arbeta inom så vitt skilda branscher som bioteknik och elektroteknik till industriell ekonomi och maskinteknik. Ett annat stort område för ingenjörer är rymdteknik. Ofta hör arbetsgivare som NASA eller statliga rymdprogram till de allra populäraste arbetsplatserna för många ingenjörsstudenter. För den som vill jobba med rymdteknik krävs det ofta höga betyg samt goda referenser för att kunna få in en fot i branschen. Om du lyckas har du dock goda möjligheter att få en rik och varierande karriär där du får arbeta med några av de viktigaste frågorna inom rymdteknik.

Som ingenjör kan du antingen arbeta med högst specialiserade arbetsuppgifter eller så kan du välja ett jobb som ger dig utrymme att expandera dina intressen i olika inriktningar. Klart är att en ingenjörsutbildning och yrkeskompetens alltid är användbar i yrkeslivet, oavsett om du sysslar med radonmätning, fartygsteknik eller byggteknik.