Försvarsmaktsingenjör

Man kan anställas som försvarsmaktsingenjör om man erhållit en examen som ingenjör från en av alla högskolorna som finns i landet. Försvarsmakten använde tidigare specifika titlar för att beskriva ingenjörerna inom armén. Det fanns då exempelvis arméingenjörer, mariningenjörer och flygingenjörer. Idag finns det dock bara den gemensamma benämningen försvarsmaktsingenjör. Försvarsmakten anställer främst ingenjörer till sina stab som tekniska officerare och de får då också genomgå en kaptensutbildning. Inom flygvapnet arbetar ingenjörerna ofta inom flygtjänst och marktjänst, och de har specialkunskap med inriktning mot marktelesystem eller flygsystem. Ett problem som under en lång tid präglat försvarsmakten och dess ingenjörer är att man haft svårt att behålla sina anställda då karriärmöjligheterna inom försvarsmakten är begränsade. Det debatteras också inom armén hur viktigt det är med en civilexamen som man inte erhållit hos försvarsmakten. Många menar att man inte värderar en civilexamen särskilt högt vilket gör det svårt för försvarsmakten att behålla kompetent arbetskraft.

Högre stabsofficersutbildning vid försvarsmakten

Om man går in på Försvarshögskolans hemsida så kan man lära sig mer om deras tekniska utbildningar. Man kan bland annat läsa till stabsofficer som är en professionsinriktad utbildning. Utbildningen pågår under två år och man är garanterad jobb vid försvarsmakten efter avslutad utbildning. Utbildningen innehåller teori såväl som metoder och man vill att studenterna ska kunna analysera strategier utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kurserna i bland annat militärteknik innehåller alltid vetenskapliga perspektiv för att studenten hela tiden ska träna sitt teoretiska tänkande. Utbildningen är främst inriktad på att ge studenten kunskaper som är specialanpassade för en stabsofficer. Studenten ska efter genomförd utbildning ha de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra komplex militär verksamhet. Studenten skall också kunna planera och utvärdera militär verksamhet utifrån ett strategiskt perspektiv. Personerna som går utbildning är i huvudsak redan officerare vid Försvarsmakten och de har sin bakgrund i alla olika försvarsgrenar som finns representerade. Det finns också utländska officerare bland studenterna. Deltagarna i utbildningen blir uppdelade om 7-12 personer och man är som maximalt 30 personer i varje avdelning. Studiegången är bunden och man följer ett redan fastställt schema

Att jobba som civilanställd i försvaret

Försvarsmakten tillhandahåller flera arbeten där det inte handlar om att lösa militära uppgifter. Av de 25 000 personerna som arbetar vid Försvarsmakten är det runt 7 000 som innehar en civil tjänst. De vanligaste yrkesgrupperna är inom informatik, sjukvård och juridik. Alla dessa yrken behövs bland annat för att arbeta med fredsfrågor på olika platser i världen. De allra flesta som är civilt anställda har en tillsvidareanställning och man får ta del av generösa förmåner även som civilt anställd. Bland annat har man möjligheten till att träna på arbetstid och de som tjänstgör på ett internationellt uppdrag får verka som specialist med militär grad. Det finns också en hel del möjligheter till att vidareutbilda sig inom Försvarsmakten och samtidigt behålla sin lön. Att arbeta vid Försvarsmakten har sina fördelar trots att man kanske har lite sämre karriärmöjligheter, och även om man kan låna pengar tryggt till att studera så är det bättre att ha en anställning och få betalt för att studera.