Har det alltid funnits civilingenjörer?

Vad kom först jägaren eller ingenjören? Förmodligen jägaren, men den som insåg vilka jaktmarker som var mest lönsamma och som sedan ledde stammen dit, kan vara synonymt med en ingenjör. En civilingenjör kan vara verksam inom många olika områden och sedan industrialismen har det i allra högsta grad förekommit ingenjörer av olika slag. Men, när startades den första svenska tekniska högskolan? Det ska vi ta reda på nu.

De tekniska högskolornas historia

En teknisk högskola är i likhet med ett universitet en skola för utbildning på en högre nivå. Ett exempel på en sådan skola är Chalmers Tekniska Högskola som ligger i Göteborg. Det som skiljer den tekniska högskolan från ett universitet är främst det faktum att utbildningen som bedrivs på skolan är teknisk, exempelvis utbildningar inom elektronik och reglerteknik. Ordet är från början ett tyskt lånord och kom att ersätta de svenska motsvarigheterna som tidigare hette tekniska institut. Exempelvis så blev Teknologiska institutet benämnt Tekniska Högskolan istället. Det bytte senare namn till Kungliga Tekniska Högskolan som det är känt som idag.

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är beläget i Stockholm och utbildar ingenjörer av olika slag än idag, om du är en av dem kanske du letar efter ett coworking space i Stockholm, då kan du undersöka länken. KTH grundades under namnet Teknologiska Institutet som nämnt ovan år 1827. Men, skolan har rötter ända tillbaka till 1700-talet i och med dess kopplingar till Mekaniska skolan. När det blev Teknologiska Institutet bedrevs två utbildningar, en i fysik och en i kemi och de var främst praktiskt inriktade. Det gick inte speciellt bra för skolan till en början, framför allt för att det saknades krav och regler kring deltagarnas ålder och förkunskaper. Det var först när utbildningarna blev mer teoretiska, och ovan nämnda regler var satta, som det blev den blomstrande skola den är idag. KTH blev 2013 högst rankad bland svenska tekniska lärosäten.

Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola bildades 1829 och är idag en av landets ledande skolor inom tekniska utbildningar. Skolan grundades från början baserat på ett testamente av William Chalmers som en skola för fattiga barn som kunde läsa och skriva. Skolan hade till en början som syfte att lära barnen praktiska utbildningar inom olika hantverkstekniker. Då under namnet Chalmerska Slöjde Skolan. Först 1937 blev skolan likställd med Kungliga Tekniska Högskolan gällande utbildningsnivå och det faktum att den först då klassades som teknisk högskola. Idag ser både skolan som byggnad och utbildningarna annorlunda ut. Dels ingår även en Sjöbefälsskolan som en del av Chalmers Tekniska Högskola och dessutom är högskolan utbredd på flera platser i Göteborg.

Idag finns det dessutom många olika tekniska utbildningar både på KTH, Chalmers och liknande tekniska högskolor i bland annat Luleå och Blekinge.